Kindlustus

Carnet OÜ poolt veetavad koormad on kindlustatud CMR kindlustusega ehk vedaja vastutus kindlustusega. Vastavalt CMR konventsioonile vastutab vedaja kauba täieliku või osalise kaotsimineku või vigastamise eest kauba veoks vastuvõtmise hetkest kuni üleandmiseni kliendile. Siiski on vedaja vastutus piiratud 8,33 SDRiga kahjustatud või puuduva kauba iga brutokilogrammi kohta. 1 SDR = ca 1,15 € ( 1kg = ca 9,6€ )

Näide: Kauba väärtus kaubaarve järgi on 15000 €, kauba kaal on 1500 kg. Seega 1500 kg x 8,33 SDR x 1,15 € = 14369,25 € on maksimaalne summa, mida vedaja on kohustatud kauba kahju korral hüvitama.

CMR kindlustusega kaasnevast vedaja vastutuse ülempiirist suuremad summad on võimalik  kliendi kulul kindlustada. Credo Kindlustusmaakleri ja If kindlustuse vahendusel pakume 100% veosekindlustust. Kauba kahjustumise korral jääb kahjukäsitlemine meie kohuseks.

 

Võta ühendust:

+372 50 25 705

+372 52 34 188

Pixelmedia